fbpx

Feldenkrais metoda

KAJ JE FELDENKRAIS?

Metoda Feldenkrais je učenje prek gibanja in sodi na področje, ki ga imenujemo somatika. S tem izrazom označujemo različne pristope, ki izkoriščajo moč zavedanja za izboljšanje fizičnih in psihičnih funkcij s ciljem ustvariti lahkotnejše, bolj kakovostno in zavestno življenje.

Pri metodi Feldenkrais uporabljamo nežne, usmerjene gibe, ki sprožijo proces učenja, v katerem možgani reorganizirajo naše gibanje. Sprememba se zgodi prek zavedanja o tem, kako se gibljemo in preizkušamo nove možnosti gibanja. Ko postane telo bolj povezano, se izboljšajo drža, ravnotežje, koordinacija, gibanje postane lahkotnejše. Ker način, kako uporabljamo svoje telo, močno vpliva na našo samopodobo, se učinki učenja prek gibanja odražajo tudi na psihični ravni.

Pri metodi Feldenkrais uporabljamo dva medsebojno povezana pristopa somatskega učenja. Prvi, verbalni pristop se imenuje ozaveščanje skozi gib (Awareness Through Movement, ATM) in je namenjen delu s skupino učencev. Drugi pristop, funkcionalna integracija (Functional Integration, FI), pa je individualno učenje s pomočjo neverbalne komunikacije med učiteljem in učencem. Učitelj organizira gibanje učenca s pomočjo usmerjene pozornosti, nežnega dotika in premikanja skeleta.

FUNKCIONALNA INTEGRACIJA

FUNKCIONALNA INTEGRACIJA

Funkcionalna integracija je neverbalno individualno delo z učencem, ki ravno tako kot lekcije ozaveščanja skozi gib temelji na učenju in stremi k izboljšanju učinkovitosti gibanja posameznika. Učitelj na nežen in neinvaziven način premika učenca, na kar učenčev živčni sistem odgovori s spremembo mišičnega tonusa. Učitelj z gibi pogosto poudarja obstoječe gibalne vzorce posameznika, torej podpira in poudarja, kar se z osebo v gibalnem smislu že dogaja ter prevzema nepotrebno delo učenčevih mišic.

Na ta način učenec odkrije napetosti, ki se pojavljajo med gibanjem in se nauči lahkotnejšega gibanja. Nežna taktilna in kinestetična komunikacija olajša zavedanje običajnih vzorcev gibanja. Integracija pomeni povezovanje diferenciranih delov v skladno celoto. Učitelj pogosto uporabi diferencirane in neobičajne gibe, da vzpostavi nove in neznane situacije pri učenju. Z učenjem razbijamo običajne, pogosto nefunkcionalne gibalne vzorce in jih nadomestimo z novimi, funkcionalnimi. Ti so osnova človekovega učenja od rojstva dalje, zato jih možgani hitro prepoznajo in uporabijo.

OZAVEŠČANJE SKOZI GIB

OZAVEŠČANJE SKOZI GIB

Lekcije ozaveščanja skozi gib spodbujajo raziskovanje gibanja na način, da s čim manjšim naporom dosežemo čim večji učinek. Zasnovane so tako, da izboljšujejo naše sposobnosti: da nemogoče spremenijo v mogoče, težko v lahko in lahko v prijetno. Samo dejanja, ki so preprosta in prijetna, bodo postala del naših navad. Gibe izvajamo počasi in s številnimi premori. Začetni gibi so običajno zelo majhni, s poudarkom na preprostosti, lahkotnosti in prijetnosti gibanja, ki nato postane kompleksnejše, obsežnejše in hitrejše. Postopoma se oblikuje zavedanje, kako pri vsakem gibu sodeluje celotno telo. Med lekcijami učitelj gibov ne kaže, temveč podaja le ustna navodila, učenci pa jih izvajajo na svoj način in v skladu s svojimi zmožnostmi. Učitelj namenoma ne da povratne informacije o njihovem gibanju, saj na ta način spodbuja učenje z raziskovanjem. Med lekcijami s smiselnimi vprašanji olajšuje proces zaznavanja gibanja in kinestetično zavedanje. Namen lekcij je, da učenci odkrijejo in se naučijo njim najustreznejšega gibalnega vzorca, ki ga zaznajo kot gladko in lahkotno gibanje.

OZAVEŠČANJE SKOZI GIB

KORISTI METODE

Metoda Feldenkrais je primerna za vsakogar, ne glede na starost, stanje in sposobnosti. Pomaga nam izboljšati držo, ravnotežje, koordinacijo in fleksibilnost, olajšuje nam vsakodnevne aktivnosti (hojo, sedenje, dviganje, sklanjanje, seganje …) ter fizično nelagodje in bolečine, odpravlja posledice stresa, prispeva k razvijanju različnih sposobnosti in spodbuja ustvarjalnost.

DOBRO POČUTJE

Metoda Feldenkrais je odlično orodje za odpravljanje posledic stresa. Naš živčno-mišični odziv na stres je univerzalen, kaže se v krčenju mišic upogibalk v celotnem telesu, kar ovira našo gibljivost, otežuje dihanje, vpliva na držo in vodi v nelagodje, bolečino, utrujenost in tesnobo. Sčasoma odziv na stres lahko postane kroničen in pripelje do večje dovzetnosti za poškodbe in bolezni. Z metodo Feldenkrais se naučimo sprostiti napetosti v telesu in ponovno svobodno zadihati, kar prispeva k boljšemu fizičnemu in psihičnemu počutju.

DOBRA DRŽA

V življenju razvijemo vzorce gibanja in drže, ki so specifični za vsakega posameznika. Nekateri so koristni, nekateri pa ne, vendar so nezavedni in postanejo del nas, tako da se zdijo prirojeni in nespremenljivi. Z metodo Feldenkrais prek nežnih, usmerjenih gibov spodbudimo proces notranjega učenja, pri katerem možgani reorganizirajo telo in gibanje. Sprememba se zgodi prek zavedanja tega, kako se gibamo in izkušamo nove možnosti. Ko telo postane bolj povezano, se izboljšata drža in gibanje, dihanje postane svobodnejše. Metoda izboljša posameznikove sposobnosti na tako rekoč katerem koli področju, zato si lahko z njo pomagamo olajšati vsakodnevne aktivnosti, lažje opravljamo delo, izboljšamo gibanje pri športnih dejavnostih, ženske lažje prenesejo obremenitve zaradi nosečnosti in si hitreje opomorejo po porodu, preprečimo poslabševanje težav s hrbtenico zaradi slabe drže …

BOLEČINE IN POŠKODBE

BOLEČINE IN POŠKODBE

Raziskave kažejo, da metoda Feldenkrais blaži bolečine v vratu, ramenih in ledvenem delu hrbta. Z metodo Feldenkrais do telesa pristopamo s holističnega vidika in se ne osredotočamo na mesta, kjer se pojavlja bolečina. Le-to odpravljamo z reorganizacijo običajnih vzorcev gibanja in drže. Izboljšamo povezanost celotnega telesa, tako da boleča mesta dobijo več podpore in se pritisk na prizadeta mesta prerazporedi po telesu. Ker metoda Feldenkrais izboljšuje ravnotežje, gibljivost in hojo, gibanje postane lažje, sklepi in mehka tkiva manj obremenjeni, kar nas obvaruje pred poškodbami. Pri poškodbah razvijemo gibalne vzorce ali držo, ki kompenzira bolečino in tako pripomore k zdravljenju prizadetega dela. Ko se poškodba pozdravi, kompenzirajoči gibalni vzorci pogosto postanejo navada, čeprav niso več potrebni. Z metodo Feldenkrais odpravljamo omenjene vzorce in vzpostavimo prvotno ali celo izboljšano organizacijo telesa. Ker z metodo dosežemo, da pri gibanju vsak del telesa potencialno podpira in olajšuje delovanje drugih delov, ima širši fokus v primerjavi s tradicionalnimi pristopi rehabilitacije, ki se osredotočajo v glavnem na poškodovani del. Učitelji metode lahko pomagajo ljudem s kroničnimi bolečinami v hrbtu, ramenih, vratu, sklepih, z bolečinami po poškodbi ali operaciji, artritisom, fibromialgijo, glavoboli, išiasom…

NEVROLOŠKE TEŽAVE

V nasprotju z nekdanjim prepričanjem lahko nove živčne celice in nove povezave med njimi nastajajo vse življenje, ne le v otroštvu in mladosti. Sposobnost možganov, da se pod vplivom izkušenj vse življenje spreminjajo in preoblikujejo, se imenuje nevroplastičnost. To izkorišča metoda Feldenkrais za izboljšanje funkcionalnega gibanja. Z usmerjanjem pozornosti med gibanjem ustvarja pogoje za organsko učenje, ki spodbuja nastajanje novih nevronskih povezav ter izboljšuje obseg, natančnost in kakovost gibanja. Stanje osebe ne predstavlja omejitve – osredotočimo se na tisto, kar je v danem trenutku mogoče in se nato počasi pomikamo proti izboljšanju funkcije. Metoda Feldenkrais ima pozitivne učinke pri osebah s cerebralno paralizo, Parkinsonovo boleznijo, multiplo sklerozo, avtizmom, poškodbo hrbtenjače in možganov, po kapi…

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Metoda Feldenkrais je na učenju temelječ način dela z otroki s posebnimi potrebami. Prek dotika in gibanja, z usmerjeno pozornostjo in neverbalnimi kinestetičnimi izkušnjami, neposredno nagovarjamo živčni sistem na zelo nežen in hkrati zelo učinkovit način. Tako spodbudimo oblikovanje novih nevronskih povezav v možganih, otrok se nauči vključiti več sebe v gibanje in v interakcije z okoljem, razširi gibalni spekter in razvije bolj pozitivno samopodobo. Ne glede na diagnozo so otrokovi možgani sposobni učenja – osredotočamo se na tisto, kar je v danem trenutku mogoče in se nato korak za korakom pomikamo proti izboljšanju funkcije. Na ta način dosežemo ugodnejše izide od tipične prognoze pri stanjih kot so cerebralna paraliza, avtizem, kap, možganske poškodbe, hipotonija, učne težave, motnje v razvoju, disleksija, genetske motnje, motnje pozornosti…

ŠPORTNIKI

ŠPORTNIKI

Metoda Feldenkrais z iskanjem gibalnih vzorcev, ki so v skladu s posameznikovo konstitucijo, omogoča izogibanje poškodbam in doseganje vrhunskih rezultatov. Z izboljševanjem kinestetičnega zavedanja in koordinacije se naučimo spretnejše uporabljati svoje telo in spremenimo omejujoče gibalne vzorce, ki prispevajo k ponavljajočemu se naprezanju. Športnikom pomaga razviti lahkotnost in okretnost, hitrejši odziv, izboljšati ravnotežje in natančnost, povečati učinkovitost in izločiti nepotreben napor.

UMETNIKI

Metoda Feldenkrais se osredotoča na zakoreninjene vzorce mišičnega delovanja, ki pogosto vodijo v poškodbe zaradi prekomerne in napačne rabe. Uprizoritveni umetniki imajo pogosto težave zaradi slabe uporabe telesa in prisilne drže. Če se naučijo s čim manj napora učinkovito uporabljati svoje telo, se lahko izognejo naprezanju ter razširijo svoj izrazni spekter. Metoda umetnikom pomaga razviti svoje sposobnosti do popolnosti in spodbudi ustvarjalnost, poveča njihovo občutljivost in zavedanje, zato lažje prisluhnejo sami sebi in se učinkoviteje odzovejo na interakcije z okoljem.

UMETNIKI

DELI